Eigenwijsje

 

PANIEKVOETBAL

 

‘Een gebrek aan kennis houdt mensen in de angst.’ Willem Engel (voorman stichting Viruswaarheid) legde daarmee mijns inziens de kern van het probleem bloot. Het is ook de reden waarom het blad Gezond Verstand mij zo blij maakt. Nu een enorme censuurgolf ons overspoeld, is een dergelijk initiatief bittere noodzaak. Een platform dat met een ander (kritisch) geluid (hopelijk) vele ogen en oren opent, een geluid dat veel mensen niet voetstoots zullen aannemen, omdat het haaks staat op hun eigen wereldbeeld.

 

Wie zich louter laat informeren door de mainstream media (die inzake het coronabeleid opvallend kritiekloos en eenzijdig berichten) wordt voortdurend begiftigd met angst. Het lijkt erop dat één van de favoriete boeken van Bill Gates (How to lie with statistics) ook door veel media en het RIVM is gelezen. De regering lijkt er (op gezag van het OMT) veel aan gelegen te zijn alles zo ernstig mogelijk voor te stellen. Een zeer (fraude)gevoelige en ondeugdelijke testmethode bewijst daarbij – toeval of niet? – haar diensten.

 

Overtrokken reacties op de aanverwante dataterreur (mondkapjes op straat, je zonder aanleiding laten testen) zijn begrijpelijk, maar houden de ‘crisis’ alleen maar lánger levend. Het trouw opvolgen van de – voornamelijk op gedrag sturende – regeltjes legitimeert immers het continueren ervan en onderschrijft de ‘noodzaak’ van een noodwet en 'vaccin' (terwijl de Grondwet voldoende handvatten biedt adequaat op een noodsituatie te reageren en alle stadia van Covid-19 inmiddels goed te behandelen zijn).

 

Wie zich (ook) door alternatieve media laat voorlichten, krijgt een veel genuanceerder beeld en zal (indien er voor openstaand) snel gerustgesteld worden, met name voor zover het direct aan het virus gelinkte zaken betreft, want als het gaat om de grootschalige belangenverstrengeling, het brede verzet tegen het beleid, de buitensporige neven- en prikschade en de ware bedoelingen van deze p(l)andemie, zal het menig wenkbrauw doen fronzen. Dat je met een helikopterblik al snel als complotdenker wordt weggezet, ontlokte journalist Flavio Pasquino de opmerking dat hij zichzelf liever als compléétdenker ziet.

 

Andere uitspraken die in dit verband hout snijden: 'Een voortdurend alarm is geen alarm.' 'Onder het mom van de volksgezondheid brengen we diezelfde volksgezondheid onevenredig veel schade toe.' (Michaéla Schippers) 'Bange mensen winnen altijd.' 'Het coronabeleid is een aanval op het gezond verstand.' (Robert Jensen). 'Het is onwenselijk dat een regering onder het mom van een crisis haar macht uitbreidt.' (Jort Kelder) 

 

Dat SARS-COV-2 bij lange na geen killervirus is gebleken en het paniekvoetbal desondanks aanhoudt, kan alleen met kwade opzet van doen hebben (en moet dus een ánder doel dan de volksgezondheid dienen). Ik maak me evenwel weinig illusies dat de volgende Teletekst-berichten snel op zullen duiken: 'Doek valt voor frauduleuze PCR-test.' 'Paniek Bergamo deels in scène gezet.' 'Event 201 blauwdruk 'pandemie'.' 'Statistieken RIVM vaak misleidend.' 'Gevaar corona bewust overdreven.'

 

Ondernemer Ferdinand van der Neut omschreef het goed: ‘Vanuit angst kan een mens niet leven.’ En advocaat Reiner Fuellmich omschreef de uitwassen van het coronabeleid (in het bijzonder: de gevolgen van de wereldwijde lockdown-beslissingen) als 'een misdaad tegen de menselijkheid'.