Foto Nijntje for president

 

Verschenen in wijkkrant ZHGB, Nieuwegein, september 2014

(voor de 'kale' tekst: klik hier)