Laatste Hylcolumn

 

(gepubliceerd in wijkkrant ZHGB, Nieuwegein, januari 2023)

 

BEL-AFSPRAAK?

 

Wie concludeert dat 1-aprilgrappen vaak complotten in het klein zijn, kan moeilijk aan de gedachte ontkomen dat geheime afspraken (in complottaal: samenzweringen) onderdeel uitmaken van de menselijke natuur, en daarmee van onze geschiedenis. In hogere kringen doen machthebbers er alles aan hun macht te behouden. Wie onderzoek doet, stelt vast dat er binnen het machtskartel meer lijntjes lopen dan ooit. Ook mijn bezorgde post draagt daar vermoedelijk een steentje aan bij.

Of achter de wereldwijd gecreëerde chaos een sinistere agenda schuilgaat, is voor mij geen vraag meer. Hoewel het aandeel rouwpost (empirisch vastgesteld) sinds de tweede prikronde (en niet in 2020!) significant is toegenomen, wordt er in nieuwsberichten van PostNL met geen woord over gerept. Een veeg teken dat wijst op een vorm van (zelf-)censuur van hogerhand.

Dat ik aan het briefgeheim gebonden ben, staat buiten kijf. Als mensen mij vragen of ik leuke post voor ze heb, kan ik dat alleen met zekerheid zeggen als ik géén post voor ze heb, want wat leuk is, kan ik voor een ander niet bepalen. Post waar veel mensen blij mee zijn, zou ik evengoed dolgraag voorzien van alarmbellen. Is in mijn muziekwijk Zuilenstein mogelijkerwijs een complot ophanden? Het zou zomaar kunnen.