Actueel

 

 SPELBREKER (DEEL 1)

 

Meer dan ooit tonen mensen hun ware gezicht. Het zijn de slechtsten die regeren. Wereldwijde ‘crises’ worden doelbewust gecreëerd. Het gevaar is veelal onzichtbaar. Begiftigd met onnodige angst- en schuldgevoelens betaalt het volk braaf mee aan peperduur beleid, opgehangen aan doemscenario’s en de volksgezondheid, maar onze centen spekken bovenal de zakken van de allerrijksten. Met dat geld spant de machtselite (in)direct politici, journalisten, ngo's ('goede' doelen die misbruikt worden voor politieke doeleinden), wetenschappers en rechters voor hun karretje. De VN (met Gates' WHO) en het World Economic Forum staan al decennia lang onder invloed van achter de schermen opererende steenrijke vermogensbeheerders en bankiers.

 

Manipulatie, propaganda, censuur en paniekvoetbal dienen het bewustzijn te vernauwen en de achterliggende agenda te maskeren, globalistische doelen die onze banen, rechten en vrijheden uitkleden. Vergaande controle over de meute moet de machthebbers in het zadel houden. Massale burgerlijke ongehoorzaamheid zou het corrupte kartel doen instorten, want leugens regeren als nooit tevoren. Gepresenteerd als ‘tijdelijk’ worden op het oog onschuldige maatregelen in rap tempo uitgerold om ons tot ‘gelukkige’ slaven te maken, want de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. De politiek van verdeel en heers werkt niet langer als het gros de agenda doorziet en de rug toekeert. Ik ben al bijna twee jaar spelbreker. Wie volgt? 

 

SPELBREKER (DEEL 2)

 

Ik doe niet mee aan de 'cancel culture' van beleidscritici. Integendeel, ik steun de laatsten van harte. Immers: het MKB wordt gesloopt, de angstporno legt het leven lam, de boeren worden weggepest, het 'crisis'beleid berust op pseudowetenschap/anekdotisch bewijs en is contraproductief, de zorg wordt ontregeld en vrijheden en grondrechten zijn onrechtmatig ingeperkt.

 

Criticicasters worden regelmatig weggezet als 'radicaal' terwijl het optreden van het 'gezag' (RIEC/LIEC *) crimineel te noemen is. Er worden 'daders' aangewezen nog vóór het lijk gevonden is. Tegelijk acht ik mensen als Wim Hof, Willem Engel, Peter Borger en Pierre Capel meer ter zake kundig dan Ernst Kuipers, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel bij elkaar.

 

Op allerlei vlakken (zie alinea 1) wordt de mensheid (doelbewust!) onrecht aangedaan. Dat vind ik onverdragelijk. Mijn IQ-test kan alleen als 'logisch' worden verklaard als het NIETS te maken heeft met virusbestrijding en volksgezondheid maar ALLES met een achterliggende agenda. Het coronabeleid schreeuwt om burgerlijke ongehoorzaamheid.

 

(* Regionaal resp. Landelijk Informatie- en Expertisecentrum, een overlegorgaan (Deep State van NL) waarin mensen uit de trias politica (waaronder AIVD en opdrachtgever NCTV) bij elkaar op schoot zitten en onderling gegevens uitwisselen om ongewenst gedrag te bestrijden)