September 22

 

(Ikje) Profiel

Een goede vriend is al enige tijd werkzoekend. Hij heeft ruim twintig jaar in de hotelbranche gewerkt, uiteindelijk als manager. Hij wil ook best in een andere branche werken. Het UWV verbetert zijn online dienstverlening en mailde hem een vacature, 89% passend in zijn profiel. Klonk best spannend: transplantatiedonorplanner. Hij klikte op de vacature. Bij de kwalificaties stond dat je minimaal basisarts moest zijn. Precies de 11% die hij miste.

 

(Quote) Schaarste

Schaarste creëren is dé manier om mensen te knechten.

 

(Hylcovisie) Deep State

Catherine Austin-Fitts (werkzaam geweest onder president George H.W. Bush) verwoordde het onlangs treffend: 'We zijn in oorlog met globalisten van de Deep State.' Opererend vanuit (o.a.) Londen, Washington, Basel en het Vaticaan trekken zij achter de schermen aan de touwtjes. Ze doen er alles aan hun macht te behouden. Niets is hen te dol: gecreëerde crises, leugenachtige propaganda, grootschalige chantage/omkoping en wereldwijde genocide. Dit kleine clubje ultrarijke stinkerds wil controle over de gehele geldvoorraad en voedselketen, want zo heb je totale controle over de mensheid. Voor mensen die vrijheid hoog in het vaandel dragen, zijn ze doodsbang. Terwijl ze zelf over lijken gaan, vrezen ze de dood het meest. Vrijheid is een voorwaarde om te kunnen leven. Het lijkt me duidelijk wie de oorlog uiteindelijk zal winnen.