Oktober 22

 

(Ikje) Collecte

Al jaren collecteer ik voor KWF Kankerbestrijding in een serviceflat. De voornamelijk oudere bewoners zijn altijd uitermate vriendelijk tegen de collectant. Als de deur wordt opengedaan door een oudere dame en ik uitleg waarvoor ik kom, loopt ze naar achteren om kleingeld te halen. Ik hoor haar echtgenoot roepen: "Wie is daar?" "Kanker," roept de vrouw vrolijk terug.

 

(Quote) Ongestoord

Zolang de meeste mensen zich niet kunnen voorstellen dat achter het wereldwijde afbraakbeleid (waaronder de prikcampagnes) een depopulatie-agenda schuilgaat, kan diezelfde agenda ongestoord doorgang vinden.

 

(Hylcovisie) Opstand

De mensheid bevindt zich in de cruciale fase van het eindspel van de heersende elite. Deze globalisten van de Deep State hebben grofweg de keuze alles doelbewust te laten ontsporen (waaronder de Oekraïne-crisis, de logistieke ketens en de huizen/aandelen/obligatiemarkt) ofwel hun bruikbare trekpoppen (regerings'leiders', gekochte journalisten/wetenschappers e.d.) voor de bus te gooien. In beide gevallen zullen ze de mensheid 'redden' door er nog grotere griezels voor in de plaats te zetten (uitrol CBDC, digitale gevangenis). Wat de Great Reset (Agenda 2030) wellicht nog kan tegenhouden is een door dissidenten aangestuurde militaire coup in de VS of een domino-effect van landen die breken met de EU/NAVO/WHO, aangewakkerd door (dreigende) massale volksopstanden.