Uitgesproken

 

(NB: onderstreepte woorden verwijzen naar het SUBMENU)

 

BRUGMAN

 

Ons uitspreken doen we allemaal, in het openbaar of in stilte, in bedekte termen of recht uit het hart, in alle vrijheid of in het geniep. De een schreeuwt het uit, de ander fluistert onhoorbaar. De een beklimt het podium, de ander bestijgt de kansel. De een kletst uit zijn nek, de ander praat als brugman. De een zingt een lied, de ander schrijft een boek.

 

In een poging Hylco beter te leren kennen, kan het lezen van zijn Profielschets een goed begin zijn. Zoals hij in alle bescheidenheid zijn Gezond Verstand en puzzeltjes (IQ-test) met u deelt, lucht hij in (o.a.) Eigenwijsje en Actueel graag zijn hart. Deze website fungeert in de eerste plaats als kanalisator van zijn gedachtenkronkels.